3BA

logo_02

Zespół Doradczy 3ba Spółkę z o.o. tworzą partnerzy z wieloletnim osobistym doświadczeniem w różnorodnych działach gospodarki, w Polsce i za granicą.  Oferta firmy obejmuje efektywne zarządzanie firmą, optymalizację procesów operacyjnych, efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego, bezpieczeństwo biznesu.
Wspólnie z konsultantami firmy LOGER 3ba przeprowadziło analizy strategiczne i informatyczne dużych podmiotów rynku polskiego