Metodyka SCRUM

Zarządzanie Projektami Informatycznymi  – Agile/ SCRUM

metodologia-scrum-rozszerzona

Na początku dla każdego SPRINTa jest definiowana lista wymagań gromadzona w postaci Stories, opisujące jedną cechę systemu. Tworzony jest Rejestr Wymagań. Cel przebiegu jest zapisany w widocznym miejscu (np. w pokoju).

Podczas planowania Sprintu wybierane są zadania o najwyższym priorytecie, szacuje się czas, pracochłonność, złożoność i ryzyka – – składają się one na Rejestr Zadań Przebiegu.

Zasadnicze cechy SCRUM: – Samoorganizujące się Zespoły, prowadzone przez SCRUM Mastera – Iteracyjne przyrosty wartości – Właściciel Produktu, dostarczający listę pożądanych cech.