Zarządzanie projektami

Dwie metodyki, zależne od zastosowania:

szescian-projektowy

Dla projektów całej Organizacji stosujemy metodykę PRINCE II, formalną, umożliwiającą zbudowanie harmonogramu działań na cały okres Projektu. Metodyka sprawdza się przy wdrożeniach oraz re-wdrożeniach systemów zarządczych ERP oraz systemach wspomagających.

Metodyka SCRUM, należąca do grupy metodyk zwinnych Agile jest metodyką, która dobrze sprawdza się w zarządzaniu złożonymi i innowacyjnymi projektami informatycznymi (programistycznymi) – oraz w bieżącej pracy Działu IT. Głównym celem jest kreowanie wartości na każdym ze stadiów realizowania projektu. Główny nacisk kładziony jest na indywidualność i dostosowywanie się do zmian.