Warsztaty „Wstęp do zarządzanie projektami”

Podstawowym celem Warsztatów jest rozwijanie kluczowych umiejętności niezbędnych do sprawnego prowadzenia projektów we wszystkich jego etapach ze szczególnym uwzględnieniem najlepszych praktyk zarządzania projektami. Bez względu na poziom zależności danego przedsięwzięcia projekt jest wysiłkiem podejmowany z myślą o realizacji celu w ograniczonym czasie i przy skończonych zasobach. W tym kontekście poszukiwanie odpowiedzi na poniższe pytania staje się kluczową odpowiedzialnością menedżerską:

 • Czy zrobilibyśmy wszystko by osiągnąć zamierzony cel?
 • Czy jesteśmy w stanie zapanować nad rozwojem wydarzeń w projekcie, aby nas nie zaskoczył?

 

Dzień 1.  System Zarządzania Projektami, Inicjowanie projektu

 1. Wstęp – cele i program Warsztatów.
 2. Charakterystyka projektu. Główne obszary zarządzania projektami.
 3. Jak organizacja firmy wpływa na skuteczność działań Kierownika Projektu? System Zarządzania Projektami.
 4. Role projektowe – struktura uprawnień.
 5. Fazy projektu, Cykl Życia Projektu. Definicja sukcesu projektu. Dostarczenie wartości biznesowej w wyniku realizacji projektu.
 6. Tworzenie wymagań dla projektu. Ustalanie realnych wymagań dla projektu.
  Jak określać najważniejsze założenia projektu (cel projektu, KPI - mierniki, wstępny zakres, czas realizacji, budżet projektu, główne ryzyka). Karta Projektu.
 7. Efektywne ścieżki komunikowania się w projekcie. Plan Komunikacji.

Dzień 2.  Planowanie projektu

 1. WBS jako podstawa planowania.
 2. Jak szacować czas trwania zadań, ich koszty oraz pracochłonność. Metody szacowania w projektach. Oszacowanie czasu trwania zadań.
 3. Schemat sieciowy projektu - Metoda Ścieżki Krytycznej.
 4. Jakich zasobów potrzebujemy, aby zakończyć projekt sukcesem? Technika RACID.
 5. Jak szacować koszty w projekcie?

Dzień 3. Realizacja, Kontrola i Zamknięcie projektu

 1. Metody zarządzania harmonogramem projektu.
 2. Metoda Łańcucha Krytycznego.
 3. Techniki aktualizacji i wykorzystania harmonogramu w codziennej pracy
 4. Jak analizować ryzyko związane z projektem i przygotować plan przeciwdziałania zagrożeniom? Rejestr Ryzyk.
 5. Narzędzia kontroli projektu.
 6. Alternatywne sposoby wizualizacji realizacji prac w projekcie. Tablica KANBAN.
 7. Earned Value jako metoda kontroli i prognozowania projektu.