Warsztaty „ERP w zarządzaniu produkcją”

MŚP rozwijają swój potencjał elastycznie odpowiadając na potrzeby klientów. Ważnym atutem w obszarze logistyki jest organizacja MŚP zapewniająca balansowanie zapasów odpowiednio do potrzeb otoczenia. W obszarze produkcji potrzebne jest długofalowe planowanie zarówno zasobów rzeczowych jak i finansowych.

Aktualnie oferta systemów ERP jest atrakcyjna zarówno cenowo jak i funkcjonalnie dla MŚP. Jednakże pełne wdrożenie systemu ERP w dalszym ciągu stanowi kosztowne i złożone organizacyjnie zadanie. Potencjał MŚP i elastyczne zarządzanie można wykorzystać w realizacji części lub całości wdrożenia funkcjonalności ERP we wspomaganiu produkcji. W odpowiedzi proponujemy warsztaty dla kadry kierowniczej i specjalistów MŚP w zakresie doskonalenia umiejętności wdrażania i użytkowania systemu ERP.

 

Dzień 1:  Model ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Organizacja przedsiębiorstwa produkcyjnego. Funkcje planowania i kontroli produkcji.
 • Proces ERP we wspomaganiu dynamicznej odpowiedzi produkcji na potrzeby otoczenia.
 • Mapowanie informacji o zasobach rzeczowych i finansowych w struktury danych ERP.

Dzień 2:  Symulacja planowania i kontroli produkcji za pomocą procesu ERP

 • Stan początkowy procesu produkcji. Dysponowane zasoby i moce produkcyjne.
 • Plan produkcji na wyroby. Obliczenia zapotrzebowania na zasoby metodą „pusta hala”.
 • Obliczenie harmonogramu produkcji metodą „od daty docelowej w wstecz”.

Dzień 3:  Studium przypadku etapów wdrażania systemu ERP

 • Funkcje i struktura systemu informatycznego ERP.
 • Proces zamówienia klientów i obliczanie zleceń produkcyjnych.
 • Proces obliczania zasobów do produkcji.
 • Harmonogramowanie i realizacja produkcji.
 • Przyjęcie i sprzedaż wyrobów z produkcji.

Dzień 4:  System APS - Zaawansowany System do Planowania i Harmonogramowania Produkcji

 • Wizualizacja harmonogramu produkcji.
 • Śledzenie produkcji w dynamicznym harmonogramie.
 • Raporty i optymalizacja produkcji.
 • Dynamiczne harmonogramowanie w  systemie APS.