Konsulting IT

Rozwiązania informatyczne wymagają zaangażowania doświadczonych specjalistów, posiadających praktyczne umiejętności.

W ramach doradztwa IT oferujemy Państwu następujące usługi:

 • Wybór rozwiązania informatycznego
  • Weryfikacja procesów firmy pod kątem funkcjonalności wymaganych przez system informatyczny. Sprawdzenie pod kątem zgodności ze strategią IT oraz Misją, Wizją i Strategią Przedsiębiorstwa
  • Specyfikacja Wymagań Funkcjonalnych składająca się wraz z Mapami Procesów oraz wymaganiami organizacyjnymi na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • Wybór firm, które otrzymują zapytanie ofertowe wraz z SIWZ
  • Ocena ofert i oferentów, wyłonienie firm do etapu prezentacji. Rekomendacja wyboru dla Zarządu na podstawie macierzy porównawczej według metodyki AHP
  • Wsparcie Zarządu w przygotowaniu i negocjacji Umowy wdrożeniowe
 • Budowa i ocena Strategii IT
  • Analiza obecnego środowiska IT. Nakreślenie architektury nowego rozwiązaniem zintegrowanego, budowa macierzy funkcjonalności.
  • Opracowanie i wdrażanie strategii oraz projektowanie i wdrażanie architektury biznesowo-informatycznej,
  • Reorganizacja oraz optymalizacja  procesów biznesowych w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań IT,
  • Zarządzanie zmianą w organizacji w związku z reorganizacją procesów i wdrażaniem nowych technologii IT
 • Zarządzanie projektem informatycznym (outsourcing)
  • Weryfikacja procesów biznesowych, zakresu wdrożenia, celów , korzyści biznesowych, harmonogramu wdrożenia, infrastruktury IT oraz modelu licencjonowania,
  • Opracowanie i wdrażanie adekwatnej do potrzeb Przedsiębiorstwa metodyki zarządzania projektami (PRINCE2, SCRUM),
  • Zarządzanie projektem w imieniu klienta, pełnienie funkcji inwestora zastępczego lub Interim Managera,
 • Budowa i ocena Strategii IT
  • Analiza obecnego środowiska IT. Nakreślenie architektury nowego rozwiązaniem zintegrowanego, budowa macierzy funkcjonalności.
  • Opracowanie i wdrażanie strategii oraz projektowanie i wdrażanie architektury biznesowo-informatycznej,
  • Reorganizacja oraz optymalizacja  procesów biznesowych w związku z wdrażaniem nowych rozwiązań IT,
  • Zarządzanie zmianą w organizacji w związku z reorganizacją procesów i wdrażaniem nowych technologii IT,
 • Tworzenie i optymalizacja mapy procesów Przedsiębiorstwa
  • Tworzenie graficznej i opisowej mapy procesów w standardach UML/BPMN.
  • Optymalizacja map procesów dotyczy wszystkich dziedzin Przedsiębiorstwa.
 • Interim Management IT
  • Czasowe zarządzanie działem lub projektem IT, które realizuje specjalista posiadający udokumentowane sukcesami doświadczenia na najwyższych szczeblach zarządzania. Specjalista (interim manager) zawiera kontrakty czasowe na czas realizacji konkretnych zadań. W oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie z innych projektów sugeruje kierunki zmian w organizacji, opracowuje szczegółowy plan działania i pomaga w jego realizacji.
 • Tworzenie koncepcji rozwiązań
  • Integracja systemów informatycznych
  • Projektowanie systemów od strony funkcjonalnej i procesowej
  • Testy funkcjonalne
  • Opracowanie dokumentacji i przeprowadzenie szkoleń
  • Rozbudowa i utrzymanie bieżących systemów informatycznych
  • Szkolenia dedykowane