ISO/IEC 27001

kolo-demingaISO/IEC 27001 – Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji

  1. Identyfikacja zagrożeń i wprowadzenie właściwych zabezpieczeń, aby móc nimi zarządzać lub je eliminować,
  2. Wdrażanie zabezpieczeń w poszczególnych obszarach działalności,
  3. Zdobycie zaufania interesariuszy i Klientów w kwestii bezpieczeństwa danych,
  4. Wykazanie zgodności i uzyskanie pierwszeństwa wyboru jako dostawca,
  5. Spełnianie większej liczby wymogów przetargowych poprzez wykazywanie zgodności.
  • ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Zestaw polityk, procedur reguł, instrukcji, zasad i praw którymi powinna się kierować cała organizacja dbająca o informacje.