Nasi konsultanci

dr inż. Dariusz Łużny

Expert

Zarządzał  firmami i organizacjami – z zakresu IT i zarządzania projektowego. Analityk i konsultant – mapowanie procesów, audyty systemów informatycznych, organizacyjnych i jakościowych.  Wdrażał systemy informatyczne klasy ERP/MRP w kilkudziesięciu firmach jako PM.

Doświadczenia zawodowe związane m.in. z:
Danone Sp. z o.o., Fiat Polska SA, Polski Gaz Sp. z o.o., Energomontaż-Północ SA, Polimex SA, Mennica Polska SA, Grupa Conbelts SA, PGNIG SA.

Dr inż. informatyk

Specjalizacja: Zarządzanie organizacjami IT, Systemy ERP/BI/CRM/PM, systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji.

DL

mgr inż. Przemysław Hudzik

Ekspert

Zarządzał firmami z branży produkcyjnej i energetycznej.
Ekspert i analityk w zakresie zarządzania produkcją oraz systemów kontrolingowych.
Prowadził projekty doradcze i wdrożeniowe systemów
klasy ERP w kilkudziesięciu firmach jako konsultant lub Project Manager.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w
AFM S.A., EMALIA S.A., Farmy Wiatrowe Sp. z o.o., Beskidzka Energetyka Sp. z o.o.

Specjalizacja:

  • Finanse, Księgowość,
  • Kontroling,
  • Zarządzanie Produkcją
PH

dr inż. Senczyna Stefan

Expert

Prowadził wykłady na temat metod analizy systemu informacyjnego i modelowania procesów biznesowych (BPMN, eEPC) na Politechnice Śląskiej. Brał udział w grantach na temat analizy i modelowania w przedsiębiorstwie EC Żerań  oraz w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku.
Autor wielu publikacji na temat modelowania procesów biznesowych i funkcji systemu ERP w przedsiębiorstwie.

Praktykę zawodową we wdrażaniu systemów ERP zdobywał w Bilplast Sp. z o.o. i Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy oraz w utrzymaniu funkcjonowania systemów w Bumech S.A. oraz Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe „Ustroń” S.A.

Specjalizacje:

  • Analiza i modelowanie procesów biznesowych
  • Zarządzanie Produkcją
SS