Aktualności

2016-10-01

Podpisanie partnerstwa z firmą KBJ S.A., ekspertami w rozwiązaniach portalowych i bazujących na systemie SAP

2016-09-01

Podpisanie partnerstwa z firmą CELERISE, w zakresie wspólnych przedsięwzięć projektowo-wdrożeniowych